icon

DanPASS - Danish Phonetically Annotated Spontaneous Speech

Nina Grønnum

Return to DanPASS webpage

Student Projects

Forfatter
Titel
Område
Årstal
Eksamen
Jeppe Hjordt Beck Vokalvarighed i dansk spontantale monologer 2007 speciale
Ruben Schachtenhaufen
Fraseintonation i spontan tale
monologer
2005
OB-opgave 3,75 ECTS
Ruben Schachtenhaufen
Prosodi i ledsætninger
monologer
2005
OB-opgave 3,75 ECTS
Ruben Schachtenhaufen
Undersøgelse af forekomsten af [ɾ] i spontan dansk tale
monologer + dialoger
2007
OB-opgave 15 ECTS
Ruben Schachtenhaufen Realiseringen af schwa i spontan dansk tale
monologer 2007
speciale
Ruben Schachtenhaufen Schwa-assimilation i dansk spontan tale
monologer 2007
Præsentation i ProGram-kredsen, 23.03.2008
John Tøndering Regressionsanalyse af intonation i spontan tale monologer 2002 Præsentation i ProGram-kredsen, september 2002
John Tøndering Final forlængelse og frasegrænser i spontan tale monologer 2003 Præsentation i ProGram-kredsen, 23.05.2003
John Tøndering Intonation og informationsstatus i spontane monologer - belyst ved prominensmålinger monologer 2004 speciale
Mette Wiwe En undersøgelse af reduktion og elision af [d] i spontan, dansk tale
dialoger 2008
OB-opgave 15 ECTS

Hvis du har et bidrag til listen, kontakt Nina Grønnum.